Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pana Radosława Piesiewicza uprzejmie informuję, iż w dniu 3 czerwca 2024 r. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Polskiego Komitetu Olimpijskiego na dzień 28 czerwca 2024 r. (piątek) w Centrum Olimpijskim przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PKOl odbędzie się w I terminie o godz. 12:00 lub w II terminie o godzinie 12:15

W oparciu o art. 31 pkt 2 Statutu PKOl WZS PKOl zwoływane jest w celu przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności PKOl oraz sprawozdania finansowego poprzedzonego badaniem przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 28 pkt 1) Statutu PKOl w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym udział biorą:
1) trzej delegaci każdego z polskich związków sportowych działających w sportach objętych
programem najbliższych Igrzysk Olimpijskich,
2) dwaj delegaci Towarzystwa Olimpijczyków Polskich
3) dwaj delegaci komisji zawodniczej PKOl
4) członkowie MKOl posiadający obywatelstwo polskie
5) jeden delegat reprezentujący każdego z członków zwyczajnych PKOl

W związku z powyższym prosimy o przekazanie do PKOl, na przesłanym kwestionariuszu, w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r. imion i nazwisk delegatów którzy będą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym w dniu 28 czerwca 2024 r.

Dołączamy także porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego PKOl.
Projekt regulaminu obrad oraz materiały zostaną przesłane na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.

DOKUMENTY DO POBRANIA: