20231001 11303621 przedstawicieli ZRO (zarząd, szkoły i kluby) uczestniczyło aktywnie w Ogólnopolskim Sejmiku Regionalnych Rad Olimpijskich - Piseczno 29.09-01.10.2023.

pop133 page 001

pop133 page 002

DO REGIONALNCYH RAD OLIMPIJSKICH

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Z przyjemnością informujemy Was, że przyjęte, na Ogólnokrajowym Sejmiku Regionalnych Rad Olimpijskich, Szkól im. Polskich Olimpijczyków i Klubów Olimpijczyka, propozycje dotyczące zmian w statucie PKOl w zakresie określenia roli Regionalnych Rad Olimpijskich są przedmiotem prac w Polskim Komitecie Olimpijskim.

Trwające prace dotyczą wprowadzenia odpowiednich zapisów co do nazwy „Regionalna Rada Olimpijska”, ilości miejsc w Zarządzie PKOl dla przedstawicieli RROl a także wsparcia finansowego. Formalne sfinalizowanie sprawy może nastąpić w pierwszych miesiącach 2024 roku.

Serdecznie pozdrawiamy,

Warszawsko-Mazowiecka Rada Olimpijska PKOl