349177107 934836047760381 4602628907896431039 nOrganizatorem XXVIII Wojewódzkich Igrzysk Lekkoatletycznych Osób Niepełnosprawnych jest Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie.

 

Igrzyska to wydarzenie o charakterze sportowym, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez wojewódzkich. Uczestnicy, reprezentujący placówki dla osób z niepełnosprawnościami z całego województwa, przyjeżdżają co roku, by brać udział w zmaganiach sportowych. Jest to dla ich możliwość pokazania swoich umiejętności na dużej i znaczącej imprezie sportowej, podniesienia własnej wartości i wiary we własne możliwości. Na trybuny zapraszamy wszystkich chętnych do kibicowania czyli nie tylko władze miasta, polscy olimpijczyków, ale także rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzież i całe rodziny z miasta i okolic. Ideą zawodów jest propagowanie idei olimpijskiej wśród osób niepełnosprawnych, integracja tych osób ze środowiskiem lokalnym oraz budowanie wobec nich odpowiednich postaw – tolerancji i otwartości. Dla osób niepełnosprawnych najważniejszy jest natomiast sam udział i dobra zabawa. Na naszych Igrzyskach wszyscy są zwycięzcami.

Tekst i zdjęcia WTZ Stargard