FB IMG 1684140676257W dniu 12 maja 2023 roku w audytorium Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej w campusie przy ul. Kwiatkowskiego odbył się: Konkurs Regionalny Produkt Turystyczny – Olimpijczycy Ziemi Koszalińskiej zorganizowany z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego TRAVElin przy wsparciu Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Grzegorza Przekoty.

Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem JM Rektora Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuty Zawadzkiej, profesora PK . W rywalizacji międzyszkolnej udział wzięło 95 uczniów z pięciu szkół z Koszalina : I LO im. St. Dubois , II LO im. Wł. Broniewskiego , V LO im. St. Lema, VI LO i Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika / Ekonom/. Konkurs jest inicjatywą skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych z klas- technik ruchu turystycznego, klas o profilu sportowym oraz zainteresowanych ruchem turystycznym i tematyką olimpijską, a także wykorzystaniem zasad fair play. Imprezie towarzyszył wygłoszony przez dr Agnieszkę Połaniecką interesujący wykład nt. Historii Igrzysk Olimpijskich.. Uczestnicy zmagali się z pytaniami , które dotyczyły startów koszalińskich olimpijczyków i paraolimpijczyków a także zagadnień olimpijskich . W rywalizacji międzyszkolnej I miejsce zajęło I LO im. S. Dubois oraz w rywalizacji indywidualnej I miejsce zajęli ex aequo: Natalia Gościńska z I LO im .S. Dubois, Damian Zelig z VI LO i Maja Zielińska z VI LO. W rywalizacji międzyszkolnej puchary i nagrody przedstawicielowi uczniów i opiekunowi u wręczał Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Grzegorza Przekota profesora PK, dyrektor Darłowskiej Organizacji Turystycznej Pan Janusza Cwajna oraz prezes Klubu Olimpijczyka „Jantar” Pani Teresa Tałaj . W rywalizacji indywidualnej zostało wyłonionych i nagrodzonych 10 finalistów , którym nagrody wręczyli Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i zaproszeni Olimpijczycy i Paraolimpijczycy. Organizatorami konkursu było : Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji TRAVELin działające na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska, Klub Olimpijczyka „Jantar” Koszalin, Darłowska Organizacja Turystyczna Darlot.pl , Gośćmi honorowymi byli : Małgorzata Hołub –Kowalik, Żaneta Papierska, Marian Tałaj , Marian Standowicz , Ryszard Fornalczyk, Roman Strzałkowski – wieloletni działacz na rzecz szerzenia idei olimpijskiej. Konkurs dostarczył wszystkim wielu wrażeń i emocji.
Teresa Tałaj