AM9I303528 marca 2023 roku w Muzeum Olimpizmu Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się z udziałem JM rektora Uniwersytetu profesora W. Tarczyńskiego i wiceprezesa PKOL R. Stadniuka I robocze posiedzenie zarządu ZRO w VI kadencji.

 

Rektor W. Tarczyński przedstawił obszary współpracy muzeum i wydziału KFiZ z Zachodniopomorską Radą Olimpijską oraz olimpijczykami naszego województwa.

Prezes R. Stadniuk odniósł się do wielu pytań członków zarządu dotyczących dalszej współpracy z PKOL w nowej kadencji władz PKOL 2023-2026. Po obradach członkowie rady zwiedzili Muzeum Olimpizmu Uniwersytetu Szczecińskiego i przekazali do jego zbiorów kolejne eksponaty, między innymi kajakarz G. Kołtan - dres z igrzysk Moskwa 1980.

Foto: Filip Kacalski