20230321 104844W dniu 21 marca 2023 w Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie w ramach dni sportu i zdrowia “Dotknij Medalu Olimpijskiego” odbyło się spotkanie młodzieży z olimpijczykiem-żeglarzem Ryszardem Chybińskim oraz członkami zarządu ZRO Stanisławem Kopciem i Kazimierzem Lipińskim.

Licznie zgromadzonym uczniom przedstawiono historię olimpiad, symbolikę i tradycje olimpijskie przeplatane konkursem wiedzy o zachodniopomorskich olimpijczykach. Ryszard Chybiński opowiadał na pytania dotyczące jego sportowej kariery. Na zakończenie prezes ZRO przekazał do biblioteki magazyny olimpijskie oraz książki o tematyce olimpijskiej

Stanisław Kopeć