UMOWA 20230228 0036Ponad 10 mln zł zamierza w najbliższych trzech latach przekazać Urząd Marszałkowski dla organizacji sportowych na Pomorzu Zachodnim. Prawie 4 mln zł trafi do nich w 2023 roku. Fundusze pozwolą m.in. na szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, rozwój sportu szkolnego, wiejskiego, akademickiego, paraolimpijskiego czy upowszechnianie idei olimpijskiej. Umowy wsparcia podpisali ze stowarzyszeniami we wtorek, 28 lutego 2023 roku w Szczecinie, zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz oraz członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.

Większość porozumień objęło okres trzyletni. Umowy takie podpisano z 7 regionalnymi stowarzyszeniami sportowymi.

– Pragnę podziękować za wszystko, co robicie dla sportowej społeczności regionu. Pragniemy zapewnić wam stabilizację, stąd podpisujemy umowy trzyletnie. Was - podobnie jak nas wszystkich - dopada inflacja, dlatego postaraliśmy się także zwaloryzować kwoty wsparcia. Ta skromna uroczystość jest wyrazem szacunku dla waszej pracy – podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Wsparcie otrzymali:
1/ Zachodniopomorska Federacja Sportu – „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży i promocja sportu w regionie w latach 2023-2025” – wsparcie w latach 2023-2025: 6 678 000 zł, w 2023 roku: 2 226 000 zł,
2/ Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy – „Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w s[orcie szkolnym w latach 2023-2025” – wsparcie w latach 2023-2025: 1 188 000 zł, w 2023 roku: 396 000 zł,
3/ Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2023-2025” – wsparcie w latach 2023-2025: 1 224 000 zł, w 2023 roku: 408 000 zł,
4/ Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa – „Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2023-2025” – wsparcie w latach 2023-205: 576 000 zł, w 2023 roku: 192 000 zł,
5/ Zachodniopomorska Rada Olimpijska – „Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2023-2025” – wsparcie w latach 2023-2025: 144 000 zł, w 2023 roku: 48 000 zł,
6/ Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin – „Rozwój sportu paraolimpijskiego - Sport sposobem na samodzielność i aktywizację osób niepełnosprawnych w latach 2023-2025” – wsparcie w latach 2023-2025: 162 000 zł, w 2023 roku 54 000 zł,
7/ Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start” Koszalin – „Rozwój sportu paraolimpijskiego w województwie zachodniopomorskich w latach 2023-2025” – wsparcie w latach 2023-2025: 126 000 zł, w 2023 roku: 42 000 zł.
8/ Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – „Aktywizacja sportowo uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – Zachodniopomorski Talent w roku 2023” – wsparcie w 2023 roku: 140 000 zł.

Za pośrednictwem podmiotów fundusze trafią do zawodniczek i zawodników reprezentujących kadry wojewódzkie oraz kluby sportowe w regionie.

– Cieszę się, że władze samorządu województwa są szczodre, a umowy są na trzy lata, bo to oznacza dla stowarzyszeń sportowych stabilizację – mówił Jarosław Rzepa, poseł na Sejm RP i przewodniczący ZZ LZS – Wielu działaczy z innych regionów Polski zazdrości nam porozumień trzyletnich. Nie wszędzie tak jest. To zapewnia nam przede wszystkim perspektywiczne planowanie dla systemu szkolenia dla kadr wojewódzkich – dodał prezes Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie Sławomir Strąkowski.

Działania tego typu wspierane są finansowo przez Urząd Marszałkowski już od 20 lat.

– Doceniam wasze partnerstwo. Wspólnie umiemy tworzyć płaszczyznę dla sportu w regionie, uwzględniając rolę organizacji oraz samorządu województwa. Dziękuję za waszą pasję, a także serce do sportu i sportowców – powiedział członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek.

Nabór ofert na realizację zadań sportowych ogłoszono pod koniec grudnia 2022 roku. Na rozstrzygnięcie władz samorządu województwa oczekuje jeszcze jedno z nich. To przedsięwzięcie dedykowane organizacji imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją sportu oraz województwa zachodniopomorskiego. Pomiędzy kluby podzielonych zostanie kwota 300 tys. zł.

W sumie Urząd Marszałkowski planuje przeznaczyć na sport w 2023 roku blisko 8 mln zł. Oprócz wspomnianych działań, 2 mln zł zarezerwowano na poprawę i modernizację lokalnej infrastruktury sportowej. 300 tys. zł trafi dla klubów na zakup sprzętu. Na nagrody za osiągnięcia sportowe w 2022 roku zaplanowano 299 tys. zł. 296 tys. zł przewidziano na stypendia dla najbardziej uzdolnionych zawodniczek i zawodników. Do wykorzystania będzie także pula 300 tys. zł na wsparcie rzeczowe na organizację różnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na Pomorzu Zachodnim.