185710W dniu 25 stycznia 2023 roku w sali konferencyjnej Szczecińskiego Domu Sportu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, na którym podsumowano V kadencję Rady 2018-2022. 50 delegatów walnego zebrania przyjęło sprawozdanie zarządu za 2018-2022 rok, udzieliło absolutorium Zarządowi, przyjęto budżet i plan pracy na 2023 rok.

 

Delegaci wybrali również nowy Zarząd na VI kadencję 2023-2026, który ukonstytuował się następująco:

 • Stanisław Kopeć Prezes
 • Róża Data-Ptak Wiceprezes
 • Jan Kuczko Wiceprezes
 • Teresa Tałaj Sekretarz
 • Dorota Brzozowska Skarbnik 

Członkowie:

 • Renata Chilewska
 • Janusz Brzozowski
 • prof. Jerzy Eider
 • Jerzy Goclik
 • Kazimierz Lipiński
 • Wioletta Zbytek
 • Grzegorz Kołtan

Wybrano również 3 osobową komisję rewizyjną: Jan Pienio, Roman Kowalewski i Zbigniew Lipczyński. Wiceprezes PKOL Ryszard Stadniuk wręczył szczególne wyróżnienie PKOL “Medale Stulecia PKOL” 8 członkom zarządu, którzy działali w nim 20 lat:

 • Jerzy Goclik
 • Jerzy Eider
 • Dorota Brzozowska
 • Kazimierz Lipiński
 • Teresa Tałaj
 • Stanisław Olszyński
 • Zbigniew Llipczyński
 • Andrzej Stec

Srebrny medal PKOL “za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego otrzymała Irena Zarębska.

Przewodniczący zebrania: Jerzy Janawa

Zdjęcia: R. Data-Ptak, J. Klimecki