Zachodniopomorska Rada Olimpijska

1Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wałczu od ponad 40 lat nieprzerwanie szkoli młodzież sportowo uzdolnioną z całego kraju, w tym również z terenu województwa zachodniopomorskiego. Wychowankowie tej szkoły zdobyli do tej pory ponad 200 medali mistrzostw świata i Europy. W latach 1980-2016 Absolwenci wywalczyli na Igrzyskach Olimpijskich m.in. jeden złoty medal w Rio de Janeiro (2016), jeden srebrny w Sydney (2000) oraz cztery brązowe w Pekinie (2008). Przez szkołę przewinęło się ok. 1890 uczniów, ukończyło 886 absolwentów. Znacząca liczba spośród tego grona zasilała kluby w województwie zachodniopomorskim. Warto przybliżyć nieco szerzej historię wałeckiej placówki sportowej i jej sukcesy, szkoły uznanej i docenianej zarówno w kraju, jak i w naszym regionie.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy I LO im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu powstała 1 sierpnia 1977 r. Była to jedna z pięciu szkół mistrzostwa sportowego powołanych w Polsce, która znalazła swoje miejsce w jednej z najstarszych szkół ogólnokształcących w kraju, w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego zwanym popularnie „Atenami Wałeckimi”. Celem utworzenia szkoły było stworzenie jak najbardziej optymalnych warunków do nauki i uprawiania sportu. Zakładano, iż szkoła będzie się zajmować szkoleniem kobiet w wioślarstwie. Wybór Wałcza jako miejsca założenia takiej szkoły nie był przypadkowy. Wpływ na taki stan rzeczy miały m.in. warunki naturalne (liczne jeziora) oraz sprawnie działający Ośrodek Przygotowań Olimpijskich „Bukowina”, gdzie od 1953 r. trenowała narodowa i olimpijska kadra kajakowa (od 1962 r. wioślarze). Warto w tym miejscu wspomnieć, iż w 1964 r. powstała w ramach Wałeckiego Towarzystwa Sportowego „Orzeł” sekcja kajakowa, która trzy lata później otrzymała spore zaplecze treningowe przy ówczesnym Wałeckim Ośrodku Sportu i Rekreacji (dzisiejszy MOSiR przy ulicy Chłodnej), na które składały się hangary, magazyny na sprzęt oraz siłownia. Finansowanie szkoły odbywało się początkowo ze środków resortów oświaty i wychowania, zdrowia i opieki społecznej, kultury fizycznej i turystyki oraz Szkolnego Związku Sportowego. Kadra trenerska opłacana była przez Wałeckie Towarzystwo Sportowe „Orzeł”. W roku szkolnym 1977/78 utworzono jedną klasę zajmującą się wioślarstwem kobiet. Już wkrótce do klasy wioślarskiej dołączyła kajakarska (1980/81), jednak dopiero od roku szkolnego 1982/83 rozszerzono szkolenie o profil kajakarski, co w konsekwencji pozwoliło zwiększyć ilość trenujących uczniów. W zaistniałej sytuacji podjęto się wypracowania współpracy między nauczycielami i trenerami, polegającej na obopólnym zrozumieniu specyfiki szkoły oraz potrzeb jej wychowanków. Współpraca ta po dziś dzień stanowi chlubną wizytówkę szkoły, z której największą korzyść wynoszą jej uczniowie i absolwenci. Kadrę dydaktyczno-pedagogiczną SMS, od początku jej istnienia, stanowili nauczyciele I LO im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu. W późniejszym okresie ze względu na ograniczenia finansowe i mniejsze nabory do klasy wioślarskiej jaki i kajakowej powstał jeden ciąg klas mistrzostwa sportowego skupiając w jednej klasie wioślarki oraz kajakarzy. Powiększała się również kadra trenerska, dzięki której szkoła zaczęła się rozwijać bardziej dynamiczniej, a uznanie jakim zaczęła się cieszyć wśród klubów i działaczy sportowych, doprowadziło do zacieśnienia współpracy z Polskim Związkiem Kajakowym. Owocem tego były wspólne obozy szkoleniowe SMS i kadry juniorów, odbywające się cyklicznie w Szklarskiej Porębie, z kolei w okresie ferii zimowych także w Zakopanem. Profesjonalizm trenerów i zapał młodzieży doprowadziły ostatecznie do sytuacji, w której zawodnicy SMS w Wałczu stali się główną bazą ludzką kadry narodowej juniorów. Nie pozostało to bez echa, gdyż Polski Związek Kajakowy, zainteresowany dalszym rozwojem szkoły, zaczął mocno naciskać na Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu, w celu zwiększenia liczny zawodników, w roku szkolnym 1987/88 do 80 osób. W 1988 r. powołanie na Igrzyska Olimpijskie dostała uczennica SMS Katarzyna Weiss. Była pierwszą uczennicą szkoły w kajakarstwie, która otrzymała takie powołanie.
Reprezentacja SMS uczestniczyła m.in. w Międzynarodowych Regatach Długodystansowych o Memoriał Z. Sochy w Poznaniu (1983 r.) oraz w Ogólnopolskich Regatach Kajakowych im. Kazimierza Góreckiego, jakie odbyły się w Wałczu w dniach 26-27 maja 1984 r. W omawianym okresie zawodnicy SMS brali także udział w licznych imprezach centralnych oraz zagranicznych (np. 25-28 lipiec 1985 r. – Mistrzostwa Świata Juniorów we Włoszech w Castel Gandolfo). Wysokie rezultaty sportowe osiągnięto również w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży oraz Mistrzostwach Świata Juniorów (np. 1986/87 r. – Belgard). Mimo znaczących sukcesów SMS w tym okresie należy pamiętać, iż w latach 80. pogarszały się warunki socjalno-bytowe, co wynikało z ogólnej fatalnej sytuacji gospodarczej kraju. Taki stan rzeczy miał negatywny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Problemy te starano się stopniowo rozwiązywać. Już w 1991 r. uzyskano własny budynek internatu, z własnym zapleczem treningowym i magazynowym. Profesjonalne zaplecze gastronomiczne z przestronnym pomieszczeniem stołówkowym powstało w internacie przy ul. Chłodnej w 2002 r. Obecnie szkoła posiada własną bazę treningową usytuowaną nad brzegiem jeziora Raduń, z własną przystanią, internat, własny gabinet pomocy fizjoterapeutycznej i rehabi¬litacyjnej oraz saunę.

1Uroczyste wręczenie nominacji w COS w Wałczu (sierpień 2019 r.).

W szkole pracowało wielu wybitnych trenerów i pedagogów. W skład obecnej kadry trenerskiej SMS w Wałczu wchodzą: kajakarstwo – Waldemar Rogulski - dyrektor I LO, trener I kl. (grupa kajakarzy), Zbigniew Kowalczuk - trener kl. M (grupa dziewcząt), Bogusław Hertel - trener I kl. (grupa kajakarzy), Ireneusz Szpynda - trener I kl. (grupa kanadyjkarzy); wioślarstwo – Jacek Błoch - trener II kl (grupa kobiet). Kadra trenerska uczestniczy w licznych wydarzeniach sportowych o charakterze krajowym. Np. w sierpniu 2019 r. w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na 45. Mistrzostwa Świata w Sprincie Kajakowym w Szeged (Węgry, 21-25 sierpnia 2019). W imieniu Prezesa Polskiego Związku Kajakowego Tadeusza Wróblewskiego nominacje wręczał m.in. wiceprezes Polskiego Związku Kajakowego - Waldemar Rogulski.
2
Magda Fularczyk i Natalia Madaj – absolwentki Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu.

Na przestrzeni 43 lat istnienia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu jej wychowankowie zdobyli ponad 200 medali mistrzostw świata i Europy. Szkoła wychowała 23 olimpijczyków (12 wioślarek i 3 kajakarki oraz 8 kanadyjkarzy), którzy wywalczy¬li na igrzyskach olimpijskich jeden złoty medal (Natalia Madaj, Magdalena Fularczyk), dwa srebrne (Paweł Baraszkiewicz, Beata Mikołajczyk) trzy brązowe (Magdalena Fularczyk, 2 x Beata Mikołajczyk i Karolina Naja), jedno miejsce V, jedno VI, jedno VII, trzy miejsca VIII oraz jedno IX.