Zachodniopomorska Rada Olimpijska

Polski Komitet Olimpijski przedstawia regulamin "XXX ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego" pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.


Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych będących uczniami szkół podstawowych (klas IV-VI i VII-VIII) z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Opowiadania należy dostarczyć do dnia 26 marca 2020 r. Opowiadania doręczone po tej dacie nie będą brały udziału w Konkursie. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 9 czerwca 2020 r.

REGULAMIN