Zachodniopomorska Rada Olimpijska

DSC 010611 października Szkoła Podstawowa nr 1 w Złocieńcu obchodziła 40. rocznicę nadania imienia Janusza Kusocińskiego. Gala odbyła się w złocienieckim kinie „Mewa”.

Pierwsza część akademii poświęcona była naszemu Patronowi i opierała się przede wszystkim na wspomnieniach Janusza Kusocińskiego wydanych po jego śmierci w książce pt. „Od palanta do olimpiady”. „Kusy” - wybitny lekkoatleta, mistrz olimpijski z Los Angeles 1932 r. , a potem „Prawdzic” – członek ruchu oporu, dwukrotnie ranny podczas obrony stolicy, niezłomny patriota rozstrzelany w Palmirach - to najwspanialszy wzór dla kolejnych pokoleń Polaków. Słowa Janusza Kusocińskiego: „Sport uczy zwyciężać, uczy przegrywać z godnością i honorem, a wiec uczy wszystkiego – uczy żyć”, a także: „Kształcić duszę cnotami, umysł słowami, a ciało sportem”, stanowią motto naszej Szkoły oraz wyzwanie, któremu staramy się sprostać od czterdziestu lat.

Historię Szkoły i sukcesy uczniów zaprezentowaliśmy w pokazie slajdów, które pełna widownia oglądała z prawdziwym sentymentem.

Kolejną część uroczystości poświęciliśmy uczczeniu 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Naszym honorowym gościem był prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie – Pan Stanisław Kopeć, który na ręce wicedyrektorów Anny Dominiak i Iwony Sawościanik, wręczył piękny grawer z życzeniami z okazji jubileuszu 40. rocznicy nadania imienia Szkole oraz podziękowaniami za pracę na rzecz promocji Ruchu Olimpijskiego. Pan Stanisław Kopeć odczytał także list gratulacyjny, który zawierał miłe dla nas słowa: „Cieszę się, że niejako pod „skrzydłami” Patrona w Waszej szkole wychowuje się już kolejne pokolenie Polek i Polaków. Jestem przekonany, że również oni będą żarliwymi patriotami i …nie gorszymi sportowcami”.

Naszą uroczystość uświetniła także obecność drugiego wspaniałego gościa, absolwenta „Jedynki”, wybitnego sportowca – Krystiana Zalewskiego, który powitany aplauzem widowni wniósł na scenę znicz olimpijski.

Święto Szkoły zakończyły podziękowania dla nauczycieli i życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz urodzinowy tort.

Obchody 40. rocznicy nadania naszej Szkole imienia Janusza Kusocińskiego uznajemy za bardzo udane i na pewno długo będą gościć w naszej pamięci.

Partnerzy